A Brassói Református Egyházmegye Nőszövetségének konferenciája Négyfaluban

“Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad”

„Isten beszéde mindörökre megmarad” – ez a bibliai idézet fogadja minden alkalommal Négyfalu református templomának egyháztagjait, és ezt a bibliai idézetet kapták útravalóul azok a hölgyek is, akik részt vettek Brassó Református Egyházmegye Nőszervezetének tavaszi konferenciáján, május 11-én. Érdemes elgondolkozni e bibliai idézet tanításán:”Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.”( Ézs. 40,9.).

Az ünnepi istentiszteleten Miklósi Mátyás Csaba esperes hírdette az igét: „Leányom, a te hited megtartott téged.Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból”, mert „Istennek beszéde mindörökre megmarad”. A Máté könyvéből felolvasott igerészek fontos üzenetet hordoznak.

 

Az igehírdetés után Kassay Judit, Brassó Egyházmegye Nőszervezetének elnöke köszöntötte a gyülekezetet. A továbbiakban Márk Gyula lelkipásztor házigazdaként szólt az egybegyültekhez majd bemutatta a Budapestről érkezett vendég-előadókat. Ezt követően Zambó Hajnalka budapesti lelkésznő Isten gyógyító jelenléte címmel tartott érdekes előadást. Utána Szakolczai Éva gondnokné bizonyságtételét hallgatta meg a gyülekezet. Bahadur-Singh Bettina a fiatalok és az Egyház közötti viszonyról beszélt.Posztos Lenke négyfalusi egyháztag az ünnepi alkalomra írt saját versével köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. Végezetül, de nem utolsó sorban, a négyfalusi csángó népviselet bemutatásán gyönyörködhettek a konferencia résztvevői.

A rendezvényen szinte minden egyházmegyei gyülekezet képviseltette magát, sőt a Kárpátokon kívülről, a bukaresti Calvineum Nőszövetségének képviselői is eljöttek a közösség és együvétartozás erősítését is szimbolizáló konferenciára.

Az egyházmegyei találkozót megtisztelte jelenlétével nt. Szegedi László lelkipásztor, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora. Felemelő ünnepségnek voltunk tanúi, Négyfalu egyházi körében.

Köszönjük a szíves vendéglátást a házigazdáknak, a rendkívüli szervezést az egyházmegyei Nőszervezet vezetőségének s mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

dr. Nagy Éva,

a bukaresti Calvineum gondnoka és

a  Brassói Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének alelnöke

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.