0 0
Read Time:3 Minute, 15 Second

Új kenyér hava kezdetén, a Pece parti Párizsban tartotta meg 17. konferenciáját a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége, az Újvárosi Református templomban. A rendezvényt áhitattal nyitotta meg Herdeán Gyöngyi parókus lelkész Jakab Apostol levele 3, 1-12 soraiból kiindulva: „Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen…”, majd köszöntések következtek.

Tóth András, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke Péter 1 levele 2, 5 versével: köszöntötte a konferencia résztvevőit: „Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.” – Egy épület építésénél minden a terv szerint zajlik, s aztán az építőmester dönt, mit, hogyan valósítnak meg a gyakorlatban. A gyülekezet tagjai tehát, ha hitben járnak, azt mondja a Biblia, hogy ők élő kövek, mert építi őket Isten az Ő igéje által, és aztán rajtuk keresztül épít másokat. Ehhez nagyon fontos az egyéni csendesség, a bibliaolvasás, az elmélkedés Isten dolgairól. Kedves testvéreim a Krisztusban, kívánom, hogy mindannyian szolgáljuk Istenünket, teljes szívvel, meggyőződéssel, hogy példamutatásunk legyen követendő példa az egész társadalom számára – nyilatkozta az elnök.

Török Csaba Pál, a Magyarországi Presbiteri Szövetség elnökségi tagja a 133. Zs. soraira és a 2021-ben kiadott,  Református Énekeskönyv 822 dícséretére alapozta gondolatait:

“Ó, mily szép és mily gyönyörűséges. / ha a testvérek egyetértésben élnek!…” – Az elszakított Egyháztest tagjai, minden nehézség ellenére szeretetben, békességben és egyetértésben élnek. Segítenünk kell egymást. Minden kinyújtott segítő kéz Isten áldásából, tervéből és akaratából fakadóan áldást jelent – a testvéreknek, a gyülekezeteknek.

” Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős…Tartsunk jól össze hát, Tudjunk utolsó lenni, / A bajt vállunkra venni E földi élten át.”  /RÉ21 822, 7/

Gyöngék vagyunk, csak botladozunk, de a segítség mellettünk van. Vegyük észre hogy Isten nagyon sok testvért rendelt mellénk, hogy együtt érjünk a végső célba. Jézus Krisztus tanítását, irányítását figyelembe véve, a Szentlélek erejére és vezetésére kell hagyatkoznunk! Adja Isten, hogy így legyen! Övé legyen mindenért, mindenkor a dicsőség! – hangzottak a magyarországi vendég szavai.

Erdei Gábor a Békés megyei testvér-Presbiteri Szövetség nevében köszöntötte a váradi konferencia résztvevőit, hangsúlyt fektetve a több éves testvér-kapcsolatra.

A konferencián két előadást követtek figyelemmel a jelenlévők. Az elsőt Farkas Zsolt lelkész, egyházkerületi közigazgatási előadótanácsos és egyben a Nagyvárad – Őssi egyházközség lelkipásztora tartotta A presbiter – zsinati elv címmel. A másodikat Kánya Zsolt Attila, a Kémeri Egyházközség lelkipásztor ismertette Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által címmel. Mindkét előadást nagyon értékesnek és hasznosnak vélte a hallgatóság, kérdésekkel és pozitív hózzászólásokkal köszönve meg azokat.

Az Erdélyi Református Egyházkerület illetve a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségeinek elnöksége között két évtizedes kapcsolat áll fenn, amely a mai napig is testvéri szeretetben működik, és minden évben megtisztelik egymást jelenlétükkel a nyári nagy konferenciákon. Idén, a meghívott Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségét Pályi József elnök megbízásából Nagy Éva, a Brassói Egyházmegye Presbiteri Szövetségének alelnöke, (a bukaresti Vallásügyi Államtitkárság tanácsoasa és e sorok szerzője) képviselte, aki egyházi és költői sorokkal üdvözölte a konferencia résztvevőit, hangsúlyozva hitünk, anyanyelvünk, kultúránk megőrzésének és továbbításának fontosságát, hiszen a református zsoltár szerint ”Erős várunk nekünk az Isten”,  Kosztolányi Dezsőt idézve: ”Erős várunk a nyelv”. Igen, anyanyelvünk és hitünk mindig egybefonódnak, s „Az igaz ember hitből él…” A hitből fakad a nemzetért való felelősségtudat is. Ez a találkozás és szolgálat is, egyházi szerepén túl, közösségformáló és kapcsolatteremtés, lelki/szellemi kapocs a résztvevők között, s mindannyiunk lelki gazdagodására és feltöltődésére szolgál azzal a céllal, hogy mindenki hintse el saját gyülekezetében és családjában az elhangzott igék és előadások lényegét, üzenetét, a termő magokat, azok gyarapodása érdekében. Ezekkel a gondolatokkal kívánt az Királyhágómelléki Református Egyházerület közösségeinek, hogy minél többen és minél többet nyissák ki saját templomuk ajtaját, s azt, hogy minden lépésükkel járuljanak hozzá hitünk és anyanyelvünk, kultúránk fennmaradásához. Adjon az Úr sikeres és eredményes együttműködést a két romániai egyházkerület és a kárpátmedencei egyházkerületek, a presbiteri szövetségek között. Bízzunk Istenben, önmagunkban, embertársainkban, és „minden dolgotok szeretetben menjen végbe”, mert a „szeretet soha el nem fogy.”

dr. Nagy Éva

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.