0 0
Read Time:6 Minute, 7 Second

Ezzel a címmel került sor első alkalommal a romániai magyar történelmi egyházak rendszerességgel megjelenő gyülekezeti lapjainak bemutatására, országos konferencián. A tudományos és tudományterjesztő, kolozsvári székhelyű, neves Erdélyi Múzeum Egyesület megszervezte hagyományos konferenciáját 2020-ban is, a Magyar Tudomány Napja Erdélyben alkalmából. A 19. EME-konferencia a világjárvány miatt online felületen zajlott, A szokatlanság kihívásai címmel.

Ebben a zűrzavaros világban nagyon fontos, hogy legalább jelképesen, különböző csatornákon kezet nyújtsunk egymásnak és odafigyeljünk egymásra. Nagyon jó lehetőség erre az adott helyzetben, a hazai történelmi egyházak kiadványainak lapozgatása, s a bennük levő cikkek, információk által való “feltöltődés”, hiszen mind közösségformáló jellegűek. Gyülekezeteknek szólnak, s többnyire gyülekezeti tagok tollából íródtak. Az alábbiakban a romániai magyar történelmi egyházaknak a 89-es forradalom után újrainduló sajátos folyóirataiba nyerhetnek betekintést az olvasók, a teljesség igénye nélkül.

A romániai Református Egyház erdélyi részét lefedő gyülekezeti lapja az ÜZENET, amelyet az Erdélyi Református Egyházkerület ad ki Kolozsváron, s amely valójában üzenni szeretne olvasóinak kéthetente, egyházi, teológiai, kulturális és közéleti témákban.

A XXXI. évfordulóját élő kiadvány minden száma aktuális információkat, leírásokat tartalmaz jeles egyházi ünnepekről, különböző egyházközségek gyülekezeti életéről, mindennapjaikról, presbiteri és ifjúsági tevékenységekről, rendezvényekről, templomok felújításairól, és tanulságos igéket idéz a Jelenések könyvéből. Van bennük bibliai kalauz, hasznos hírdetések, illemszabályok és keresztrejtvények. Nagyon érdekes a Portrésorozat, amelyben az Igazgatótanács egy-egy tagja mutatkozik be és mesél életéről, szolgálatáról. A rovatok közül megemlítem a Mannás kosár, Reformáció, Gyülekezeti élet, IKE-üzenőfal, Szabadidő és Üzenet elnevezésűeket.

Egyes számok tartalmából kiemelem a következő cikkeket: Protestáns gazdasági csodák, Kis közösség, nagy összefogása, Örök megújulás, Az evangéliumot nem csak a szószékről lehet hírdetni – beszélgetés a közösségépítő kolozsvári főgondnokkal. Egyetlen nehézség sem tart örökké, vagyis gyülekezeti élet karantén után, szabályok között, Reformáció és a bukaresti magyar közösség, Holtak otthona, nagyjaink nyughelye: Házsongárd. A figyelemkeltő cikkeket színes és jelképes fotók kísérik.

A lap terjesztése az egyházközségeken keresztül történik, és olvasható az Egyházkerület honlapján is.

A romániai Református Egyház Partiumban, Bánságban élő híveinek gyülekezeti lapja a havonta megjelenő HARANGSZÓ, amelyet a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ad ki, Nagyváradon. Ez is 31. évfolyamát jegyzi és szintén hasznos és érdekes egyházi, kulturális és közéleti információkat, leírásokat, riportokat tár olvasói elé, aktuális ilusztrációkkal. Rendszerességgel megjelenő rovatok: A keskeny úton, Mindennapi teológiánk, Református család, Gyökerek, Református szemmel, Riport, Református ember, Gondolat, Reformáció és Nők, Egyházi Közélet, Krisztus katonái, Mozaik. A lapokban tallózva, kiemelek néhány cikket: Bizonyságot tenni az emberek között, A gyermekekért, idősekért képes vagyok tűzbe menni, A szülő mint áldás és a szülői áldás. Ez a vírus figyelmeztetés, hogy felemelkedjünk, Az emlékezés eredet és úti cél, A hit emlékkövei, A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak, Szokássá váljon a minden emberért való könyörgés, Az egyház mint folymatosan épülő és megújuló közösség.

A lap terjesztése a lelkészi hivatalokon keresztül történik.

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház névjegykártyájaként szolgáló folyóirata az EVANGÉLIKUS HARANGSZÓ, mely negyedévenként jelenik meg Kolozsváron, gazdag, színes tartalommal és illusztrációval, nyomtatott és online (https://evangelikus.ro/evangelikus-harangszo/) változatban. Létrejöttének 3o. évfordulója évében úgy érezte a szerkesztőség: a Harangszó megérett arra, hogy újratervezzék, felfrissítsék. A Tavasz, Nyár, Ősz és Tél alcímeket viselő lapszámokban egybefonódik az aktuális a hagyományossal, az egyházi a világi mindennapokkal és az ünnepekkel. A kiadvány minden száma a felelős szerkesztő köszöntő gondolatai után, belföldi és külföldi hírekkel kezdődik. Ezt követően, a Krónika rovatban, Az összefogás fenntartó ereje címmel, tájékoztatás olvasható az evangélikus-lutheránus egyház segélyezési tevékenységéről a koronavírus-járvány idején. Ugyanerről a témáról szól a Főpásztori Gondolat is.

A lelkiség, a Titokba vezető út, az Olvasmány című rovatokban található írások segítenek elmélyülni az őszi hálaadás gondolataiban. Az újrakezdés október hónapban nemcsak a reformáció egyetemes üzenetével cseng egybe, hanem jelzi a folyóirat egész évi témáját is, amelyet Trianon 100 éves centenáriuma és a lap megújulása kapcsán hirdettek meg. Sőt egybecseng az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékünnepével is, hiszen őseink szabadságszeretete, áldozata, az elnyomás utáni újrakezdés olyan példa, amelyből minden magyarnak tanulnia kell. Az újrakezdés-téma kapcsán két sorozat indult útjára 2020 őszén. Az első egy egyháztörténeti sorozat, amelyet a Trianon 100 című rovatban közölnek, és amelyben az evangélikus egyház megalakulásának küzdelmeit mutatják be. Az Evangélikus Arcképcsrnok rovatban pedig azokat az evangélikus elődöket mutatják be, akik nélkül a Trianon utáni egyházszervezés nem jöhetett volna létre. A második sorozat is szervesen illeszkedik az egész évi újrakezdés-témához. Ennek a sorozatnak az írásait a Tudatosan Krisztusban és a Beszéljünk Róla rovatokban közlik. A sorozat témája a házasságvédelem. A Portré rovatban Mátyás Ernő evangélikus kántor személyes élettörténete, áldozata előtt tisztelegve emlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire. Az Evangélikus Öntudat rovat és az azt kiegészítő lelkiségi írás pedig egy olyan barcasági hagyományt mutat be, amelyre nemcsak a barcasági, de az erdélyi evangélikusok is büszkék lehetnek.

A hátlapokon felhívások “néznek szembe” az olvasóval:

Imádkozzunk együtt a járván idején!

Egymás terhét hordozzátok,

és így töltsétek be Krisztus törvényét!

A Magyar Unitárius Egyház gyülekezeti lapja a Kolozsváron megjelenő UNITÁRIUS KÖZLÖNY, amely havi rendszerességgel lát napvilágot az olvasók örömére és interneten is lapozgatható: https://unitarius.org/document/unitarius-kozlony/. Tematikus rovatok: Lélekkenyér, Nők Világa, Ifjúsági oldal, Egyházi Hírek. Ezekben olyan témákról olvashatunk mint az online oktatás, kolozsvári unitárius bölcsőde, székelyföldi vándorbölcső-program, nagycsaládos gondolatok, a megújulás útja, felelősségünk a következő nemzedékért, További rovatok: A festett tékák esete – örökség és felelősség, A szövőszékek lelke, Az árkosi Tájmúzeum, Összekötni a határpontokat, Lélekről és életről, stb. Mindezek kiegészülnek gyermekoldallal: Barangoló Isten Országában címmel, valamint keresztrejtvénnyel. A szövegeket színes, jelképes fényképek kísérik.

A római-katolikus egyháznak Gyulafehérváron készülő közismert kiadványa az immár harmincéves KERESZTÉNY SZÓ kulturális havi lap, amely külsejében és belső formájában is felfrissült a közelmúltban.

Szerkesztési szempontból a lap készítői törekednek a gazdag tartalomra, arra, hogy az erdélyi, partiumi, teológiai, egyháztörténeti kutatások helyet, hangot, teret kapjanak a Keresztény Szó hasábjain. Elsődleges cél, hogy mindaz, ami (elsősorban) a teológiai, katolikus keresztény kultúrának terméke, megjelenjen ebben a folyóiratban. Ki más figyeljen erre, Ki más várja, olvassa, igényelje, ha nem az erdélyi magyarajkú katolikusok? – teszik fel a kérdést és válaszolnak is a szerkesztők. Ugyanakkor mint a világegyház szerves része, fontos tájékoztatni az olvasókat a világegyházban jelentkező fontosabb témákról, kihívásokról, irányzatokról. Az erdélyi hagyományokhoz híven, a más keresztény felekezetek felé is nyitott a szerkesztőség, minden érték helyet kaphat a lap oldalain.

Régóta kerestetik megoldás arra, hogy a Keresztény Szó ne csak tartalmában, ne csak külsejében, hanem egészében is megérkezzék a 21. századba, ahogyan egy szakember fogalmazott a folyóiratról. Ez a megújulási folyamat a 2020-as szeptemberi lapszámmal elindult, s a szerkesztőség szívesen veszi az olvasók hozzászólásait, javaslatait is.

Kiemelek néhány témát és cikk-címet a 2020 második felében megjelent kiadványokból : Kerekes László segédpüspök címere és jelmondata, Az erdélyi egyházmegye 20. századi vértanúi, Káros és hasznos történelem, Körkép a hitoktatásról, Digitális projektpedagógia képzése, Találkozás Ferencz pápával, Papság, forradalom, szabadságharc, Szeretetszolgálat Erdélyben, stb. Minden cikket jelképes, sokatmondó fénykép egészít ki. A kiemelt írások mellett, bizonyára a keresztény kulturális havilapnak többi cikke, tanulmánya is szellemi és lelki táplálékul szolgál, a szerkesztő szándéka szerint.

Napjainkban, a hűséges, három évtizede töretlenül kitartó és érdeklődő olvasók ma online is lapozhatják a katolikus Keresztény Szót, a verbumkiado.ro Olvasósarok rovatában.

A bemutatott kiadványok szerzői egyházi és világi személyek. Gyülekezetek gyülekezetekről, gyülekezeteknek.

Jó olvasást, hasznos lapozgatást kívánok minden felekezeti kiadványban!

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

Tartsuk be a törvényes előírásokat és bízzunk a Gondviselésben!

Mert nem a félelelm lelkét adta nekünk Isten,

hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2 Tim, 1,7)

dr. Nagy Éva,

a Vallásügyi Államtitkárság tanácsosa, Bukarest és a Brassói Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének alelnöke

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.