0 0
Read Time:5 Minute, 24 Second

„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra…”

A Békési és a Csongrádi Egyházmegye Presbiteri Szövetségeinek 3. együttes konferenciájára kapott meghívást a Brassói Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöksége, novemberben, Szegedre, a Honvéd-téri református templomba. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Ambrus Attila, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka, Pályi József – az E.R.E.K. Presbiteri Szövetségének elnöke, Tóth András – a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke és más egyházi és világi meghívottak. A Brassói Egyházmegye Presbiteri Szövetségét Nagy Éva alelnök és Kozma Károly titkár képviselték.

Az ünnepi rendezvény nyitó áhítattal kezdődött, amelyet dr. Kereskényi Károly, a vendéglátó templom lelkipásztora tartott, feltéve azt a bibliai kérdést, hogy „ Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor?”(1Thessz. 2,19 [2Kor 1,14; Fil 2,16 ]). „Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk.”(1Thessz. 2,20) – hangzik a bibliai válasz, s a TI személyes névmás magába foglalja a presbitereket is. – fogalmazott a lelkipásztor.

A konferencia megnyitása után köszöntések következtek. Pályi József elnök beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy fontos szilárdan, szelíden állni a szolgálatban s mindig megmaradni az igaz hitben, mert Krisztus sosem hagyja elveszni az Ő népét. Tóth András, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke, a konferencia mottójával köszöntötte az egybegyülteket: „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra…” (Ap. Csel. 20,28)

Ambrus Attila főgondnok, mindenekelőtt, Ft. Kató Béla püspök üzenetét továbbította, majd kiemelte: „nagyon fontos az, hogy újjá formáljuk egyházunkat, megtaláljuk egymást erdélyi és anyaországi reformátusok.”

A köszöntések után, a Szeged-Honvéd-téri gyülekezet énnekkarának szolgálatát hallhatták a konferencia résztvevői. Ezt követően, dr. Nagy Károly Zsolt – a sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára tartott előadást „Aki másnak vermet ás” – hogy ne essen bele?” címmel. Az előadás egyik fontos gondolata az volt, hogy a református ember Isten dicsőségére él. A másik pedig, hogy nagyon fontos szerepe van mindennapi életünkben a szeretet-híd építésének, az együttműködésnek. Ebben és önmagunk építésében is fontos az imádság, a közös imádság. Fontos visszatérni a hagyományokhoz, érzékennyé válni társaink beszédére, szövegére. Nagyon fontos a testi, lelki, szellemi egység. – hangsúlyozta az egyetemi tanár.

A rendezvény különleges pontja volt az együttes énektanulás, dr.Kereskényiné Nemes Lívia lelkipásztor vezetésével. Az ének címe: Csillagoknak Teremtője.

A konferencia második részében Nt. Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke tartott nagyon érdekes és hasznos előadást 21. századi kihívások a presbiter gyülekezetépítő és gondozó szolgálatában címmel. Az előadás 12 alappillérre épült:

 1. Az életkedv feltámasztása (a gyülekezet életkedve, életkedvet visz a hétköznapokba)
 2. Elhinni, hogy az egyháznak van jövője. Érdemes egyháztagnak lenni. A keresztyén emberé a jövő, mert az Isten Országa felé megyünk. (Krisztus a jövő, együtt követjük Őt).
 3. Kezdeményező egyház, mert eddig csak követtük az eseményeket.
 4. Munkastílus-váltás: tudatos tervezéssel élni. (Mit szeretnénk? Milyenek vagyunk? Kik vállalkoznak rá? Hova szeretnénk eljutni? Hogyan lehet véghez vinni, amit szeretnénk?)
 5. Lelkipásztor és gondnok, valamint a presbitérium együttese. Autokrata vezetés helyett a zsinat-presbiteri konszenzusra törekvő, testületi vezetés javasolt.

NAGYON FONTOS: Minden egyes presbiter LELKI VEZETŐ!

 1. A lelkész tehermentesítése, hogy a lelkész valóban lelkész legyen.
 2. A keresztény élet természetes megélése a templomban, a gyülekezetben és a templomon kívül. Fontos, hogy mi történik a gyülekezetben hétközben.
 3. Látogató presbiterként szolgálni.(Ha az egyet nem becsüljük, a többet nem kapjuk meg.)
 4. Feladatunk a felnőttképzés egyházkerületi segítséggel történő intézményes beindítása.
 5. Istentiszteleti légkör „javítása”. A jó gyülekezet olyan mint egy PIRAMIS. Jó, kiegyensúlyozott, szolid alapokra épül.
 6. Az egyházmegyék szórványhelyzete.
 7. Felkészülés az egyházi választásokra.

12 + 1. LEGYÜNK EGYHÁZ!

A tiszántúli Nt. Püspök előadása után, e sorok szerzője szólt az egybegyültekhez. Presbiteri szolgálat a Kárpátokon kívül címmel tartottam előadást. Kiindulva a konferencia mottójából „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra…”ahhoz, hogy az egész nyájra valamelyest is gondot viselhessünk, legelső feltétel az, hogy ismerjük, kik tartoznak a nyájhoz. Ezért ismertettem a Kárpátokon kívül élő magyar közösségek, református gyülekezetek létrejöttét, történelmi múltját és jelenét, mindennapjait a román fővárostól – Bukaresttől, a Duna-menti Braila, Galac, Konstanca majd a Prahova völgyén fekvő Ploiesti, illetve az Olt völgye felé vezető úton elterülő Pitesti városokig, és az olténiai és moldvai településekig.

Hangsúlyoztam, hogy a gyülekezetek és a presbiterek szervezését illetően, egyházmegyei szempontból fontos tudni, hogy a Kárpátokon kívüli egyházközségek és szórványmissziók, a Brassói Egyházmegyéhez tartoznak, és a presbiterek is a Brassói Presbiteri Szövetség tagjai.2018-ban, első alkalommal a Kárpátokon kívüli területek is képviseletet nyertek a szervezet elnökségében, ami azt jelenti, hogy egyre jobban bekapcsolódnak az egyházmegyei és egyházkerületi tevékenységek vérkeringésébe. Egyre jobban részt vesznek a presbiteri konferenciákon, továbbképző-táborokban, nőszervezeti találkozókon, presbiteri közgyűlésen és más rendezvényeken.

A presbiteri szolgálat legfontosabb gondolatai a Kárpátokon kívül is, a következők:

–        Egység, s „Az egység csak ott tud megvalósulni, ahol Jézus Krisztusban vannak együtt az emberek”.

–        Bízva cselekedni – „Bízzál az Úrban és jót cselekedjél!” (Zsoltárok könyve 37. fejezet, 5. vers)

–        Cselekedve szolgálni és megbékélve elviselni azokat a dolgokat, amiket az Úr ránk bízott: „E földön lakozzál és hűséggel élj!” (Zsoltárok könyve 37. fejezet, 2. vers)

–        Gyönyörködni az Úrban, mert „Aki gyönyörködik Istenben, az látja őt.” „Hagyjad az Úrra a te utadat és bízzál benne.”, s majd meglátod az Ő jelenlétét, mert feltehetjük a kérdést: Ki vagyok én?/Kik vagyunk mi presbiterek? – A válasz mindenek előtt: „Istennek elhivatott gyermekei vagyunk.” – Szolgálattevő hívő emberek, akik próbálnak segíteni embertársaikon, a teljesség igénye nélkül. Nagyon fontos, hogy minden nap tegyünk valamit ott, ahol vagyunk: gyermekeinkért, családunkért, közösségünkért, egyházunkért, nemzetünkért.

A Kárpátokon kívüli helységekben, főleg nagyvárosokban, a nagybetűs SZÓRVÁNYban, még nehezebb „láthatóan” tenni, s ezért nagyobb súlya is van a fenti gondolatoknak. Minden apró lépés fontos, hiszen értékteremtő, építkező vagy netán, romboló jellegű lehet.

A szegedi konferencia és szolgálat is, egyházi és közösségformáló szerepén túl, kapcsolatteremtés, tapasztalatcsere a résztvevők között. Lelki gazdagodásunkra és mindannyiunk feltöltődésére szolgál azzal a céllal, hogy mindenki vigye magával az üzenetet, a termő magokat és hintse el saját gyülekezetében azok gyarapodása érdekében. „Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt magamat is feláldozom a ti lelketekért.”- hangzanak Pál Apostol 2. Korintusiakhoy írott levelében azok a gondolatok, amelyeket szerintem, minden presbiter és gondnok magáévá kellene tegyen: Tudjuk: „a szolgálat minden területen nehéz feladat, mert kihívást és szerénységet, alázatot kér. A szolgálat szabadság, szeretet, megbocsátás. Nem mindig látható munka, hanem láthatatlan. A mindenkori egyházi szolgálatban nagy kihívások vannak. A presbiterek egyházi szolgálata elengedhetetlen és pótolhatatlan, mert mindenhol van értéke a Jézus Krisztusi szolgálatnak. Fontos, hogy tudjuk magunkévá tenni a Krisztusi hitet. Isten áldása legyen ebben a munkában velünk.” Soli Deo Gloria!

Nagyon tartalmas és sokatmondó konferenciának lehettünk részesei.

Köszönjük a meghívást, a lehetőséget. Békesség Istentől!

dr. Nagy Éva

a  Brassói Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének alelnöke,

a bukaresti Calvineum gondnoka

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.