PÜNKÖSDI TRIPTICHON a Calvineumban

Immár hagyománnyá vált, hogy Pünkösd harmadnapján a bukaresti Ady Endre Elméleti Líceum blockflöte csoportja és a régizene műhely tagjai ünnepi hangversennyel örvendeztetik meg a zene kedvelőit, szülőket, nagyszülőket, egyháztagokat, a Calvineumban, Öllerer Ágnes zenetanárnő vezetésével. Fellépésük előtt Zsold Béla lelkipásztor köszöntötte az egybegyülteket és felolvasta Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt levele 3:12-17-ig terjedő sorait:

„Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;

Elszenvedvén egymást és megbocsátván köcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is;

Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.

És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.

A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.

És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.”

Továbbá Kájoniról beszélt a lelkipásztor, hangsúlyozva, hogy egyházi énekeskönyvének előszavában ezt olvashatjuk: “…édes hazámnak akartam szolgálni és másoknak is alkalmatosságot e kis munkámmal adni,hogy akadály nélkül dícsérhessék az Úrat.”

Ezen bevezető gondolatok után elhangzott a mindig szebb és szebb zenei műsor.

„A három részből álló előadás kezdetén egy pünkösdi népszokást, a kislányok királynéválasztását elevenítettük fel.

A második és harmadik részben Kájoni János zenei munkásságát idéztük fel, ily módon csatlakozva a ,,Joannes Kájoni 390″ címmel meghirdetett jubileumi emlékév eseményeihez.

A 390 évvel ezelőtt született erdélyi ferences rendi szerzetes, egyházi elöljáró szerteágazó érdeklődésű polihisztor volt. A vallás, tudomány és művészet számos területén alkotott maradandót: zenei, irodalmi, természettudományos, nevelői, pasztorációs, építő tevékenység fémjelezte gazdag  életútját.

Műsorunk második, ,,Musica Sacra” részében a Kájoni kódex és a Cantionale Catholicum egyházzenei tételeiből játszottunk egy válogatást,a harmadik, ,,Musica Profana” részben pedig a Kájoni kódex táncainak segítségével idéztük meg a 17. századi Erdély főúri zenei világát.” – tájékoztatott Öllerer Ágnes tanárnő.

Számos hazai és külföldi rendezvényen fellépő bukaresti magyar zenei csoport ez alkalommal is nagy sikert aratott a Calvineumban.

A felemelő ünnepi előadás végén, e sorok írója, a presbitérium nevében köszöntötte a vendégeket, hangsúlyozva: ”Örvendetes és tiszteletre méltó, hogy vannak még pedagógusok, akik fáradságot nem kímélve foglalkoznak a diákokkal, ifjakkal, annak érdekében, hogy megismerjék és tovább vigyék kultúránkat, hagyományainkat. Köszönet a szőlőknek, nagyszülőknek, akik búzdítják és támogatják gyermekeiket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel a román fővárosban. Adja az Isten, hogy ez a hagyomány és kitartás még nagyon sokáig fennmaradjon a bukaresti magyar diákok és fiatalok szívében, lelkében, művészetkedvelő, lelkes tanárok vezetésével.” Végezetül megköszöntem a csodás “fellépést’ Öllerer Ágnes tanárnőnek és a bukaresti magyar iskola volt és jelenlegi diákjainak, s Reményik Sándor örökérvényű soraival zártam gondolataimat:

“Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!”

Ez a műsor, zongora szólisták játékával kiegészülve, elhangzott az Ady Endre Elméleti Líceum hagyományos tanévzáró hangversenyén is.

dr.Nagy Éva

gondnok – Calvineum – Bukarest és

alelnök -Brassói Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.