0 0
Read Time:4 Minute, 23 Second

“Mert az Ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett,

 amelyeket előre elkészített Isten.” (Efézus 2:10) – ezzel a mottóval hívta egybe elnökségi tagjait az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége a 2021-es év konferenciájára.

A Székelyudvarhely II. Református Egyházközség adott otthont az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége idei konferenciájának, szeptember 25-én. A világjárvány okozta hosszabb „szünet” után, a találkozón 70 elnökségi tag volt jelen az Erdélyi Egyházkerület presbiteri szövetségeiből, illetve meghívottak Magyarországról, Királyhágó-mellékről és Kárpátaljáról.

“… fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58)

A rendezvény áhítattal kezdődött, amelyet Pitó Zsolt, a Székelyudvarhely I. Református Egyházközség lelkipásztora tartott Pál apostol Korinthusiakhoz írott első levele 15. részének 58. verse alapján. A prédikáció a testvéri szeretet képét vetítette közösségünk elé, feleletet keresve arra, hogy hol a helye a presbitereknek és a többi egyházi vezetőnek a jelenlegi járványügyi helyzetben. Nincsenek átmeneti idők, csak kihasználatlan lehetőségek! Legyetek eltökéltek! Legyetek rendíthetetlenek! Isten országában nincsen átmeneti idő! – hangzott el bíztatásként. A 476. zsoltár első versének eléneklése és áldás után Bíró János helyi presbiter, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye Presbiter Szövetségének elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd nt. Kántor Csaba parajdi lelkipásztor, esperes, az egyházkerület püspök helyettesének üdvözlete hangzott el, amelynek alapja a Zsidókhoz írt levél 10. részének 23. verse. Ősz Sándor székelyudvarhelyi egyházmegyei főgondnok köszöntése után Pályi József, az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke a Rómaiakhoz írott levél 10. fejezetének 9–10. verseivel üdvözölte a konferencia résztvevőit, majd köszöntötte a határon túlról érkezett vendégeket, és a Magyar Református Presbiteri Szövetség Elnöksége nevében dr. Tóth János elnökségi tag, a Missziói és Presbiterképzési Bizottság elnöke levelét olvasta fel. Ezt követően a Kárpátaljai Presbiteri Szövetség elnöke, Gyurkó Miklós, majd a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke, Tóth András köszöntötte az egybegyülteket.

A vezetés, mint szolgálat, hatalom, felelősség és kegyelem

A köszöntések után Bereczki-Orbán Zsolt házigazda lelkipásztor tartott előadást A Biblia négy vezetési alapelve címmel. A kiindulópont Volker Kessler német teológus hasonló című könyve. A bevezetőben az előadó arra a kérdésre kereste a választ, hogy „Ki is a vezető?” Elsősorban az, akit mások követnek, de a keresztény vezető vezetőként is Krisztust követi. Az ilyen jellegű vezetés két irányú: szolgálja Istent és szolgálja embertársait. Csak az tud jól vezetni, aki szereti is azokat, akik elé vezetőként szegődött – állapította meg az előadó. A továbbiakban az előadás négy fő részre és ezeken belül alfejezetekre tagolódott.

I. A vezetés, mint szolgálat:

Ahhoz, hogy valaki vezetővé váljon, elsősorban vágyat kell érezzen az ilyen jellegű szolgálat iránt, és ha már azzá vált, egy adott helyzetben mindig el tud képzelni egy jobb helyzetet és kész is arra, hogy azt a jobbat megvalósítsa. A vezetésnek több jellemzője van, vagy lehet: A jó vezető szolgálatnak tekinti a vezetést; Elfogadja az embereket; Segíti munkatársait abban, hogy önállóvá válhassanak; Az emberek önként követik őt; Nyitottan fogadja az építő jellegű, jóindulattal megfogalmazott kritikát; Figyelmesen hallgat… és talán a legfontosabb: Képes „önmagát is vezetni”.

II. Vezetés és hatalom: Mi is a hatalom? – tevődik fel a kérdés

“A hatalom az akarat érvényesülésének a lehetősége. Hatalom nélkül nem lehet vezetni.” A Szentírásban több helyen találunk példát arra, amely kifejezi azt, hogy a vezetéshez hatalomra van szükség. (Pl. Lk. 4,36, Lk. 9,1) A hatalom eszköz, sosem lehet végcél. A továbbiakban a hatalom alapjait négy csoportba tagolta az előadó: A legitim hatalomhoz hivatali tekintélyre van szükség; A kényszerítésen alapuló hatalom alapfeltételei a büntetés és a jutalmazás; Az információs hatalom az információ ellenőrzésén és szakértelmen alapul; A referens hatalom pedig kapcsolatrendszert és karizmát követel. Ugyanakkor egy etikai vezérfonal is felmerül, amely szerint a hatalom Isten ajándéka és a vezető használja eszközként a hatalmát azért, hogy jót tegyen és legyen nyitott a jóindulattal megfogalmazott bírálatra.

III. Vezetés és felelősség:

Nincs hatalom felelősség nélkül! A szolgálatot és a hatalmat a felelősség köti össze. “A tudatos felelősségvállalás az, ami az embert emberré teszi.” – fogalmazta meg az előadó. A vezető felelős Istennek és a megbízóinak.

IV. Vezetés kegyelemből és kegyelemmel:

“A felelősség vállalása és a kegyelem megtapasztalása ugyanannak az éremnek a két oldala.” – állítja Volker Kessler. A keresztény vezető kegyelemből él és továbbítja a kegyelmet. Fontos megbocsátani a vétkesnek, de szembesíteni kell vétkeinek következményeivel, a közösség védelmében.

Összefoglaló gondolat: “Legyünk bátrak vezetni!”

Az előadás után a hallgatóság kiscsoportokra oszlott, és megpróbálta értékelni az elhangzottakat. Ezt követően a választott csoportvezetők összefoglalták a megfogalmazódott gondolatokat. Ebéd után a helyi lelkész a templom történetét vázolta, beleillesztve azt a város református történetébe. E sorok írója egyházi pályázati lehetőségekről tájékoztatta az egybegyülteket és örömmel továbbította a kolozsvári evangélikus-lutheránus műemlék-együttes (templom és püspöki székház) felújítási munkálatait záró, ökumenikus szellemben zajló hálaadó ünnepség sokatmondó „üzenetét”: fontos az, hogy felújítsuk egyházi épületeinket, de talán még fontosabb az, hogy a templomok meg is teljenek élettel, hívekkel.

“Föld, föld, föld! Halld meg az Úr szavát!” (Jer. 22,29)

A konferencián elhangzottak összegzéseként D. Szabó Dániel, a Magyar Református Presbiteri Szövetség nemzetközi tanácsadója, tiszteletbeli elnöke osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. A szívet-lelket megérintő, bibliai igékkel és nagy magyar költőink idézeteivel tűzdelt záró-előadás gondolatai felejthetetlenek maradnak a hallgatóság számára. Az eseményt dr. Bekő István, a Székelyudvarhely III. Református Egyházközség lelkipásztorának Lukács evangéliuma 17/5–6. versei alapján megtartott áhítata zárta.

A résztvevők a mielőbbi viszontlátás reményében köszöntek el egymástól.

Soli Deo Gloria!

Nagy Éva,

a Brassói Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének alelnöke,

a Vallásügyi Államtitkárság tanácsosa

Fotó: Bereczki Orbán Zsolt lelkipásztor

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.