Nincs Magyarország és Románia feltétlenül sikerre ítélve

Aggasztónak találta Németh Zsolt, a magyar Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az elmúlt napok romániai eseményeit. Az MTI-nek adott csütörtöki kolozsvári nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) ügye, továbbá a választójogi törvényre és a kisebbségi törvényre vonatkozó bukaresti kormányzati megnyilvánulások aggodalomra adnak okot. Németh Zsolt a 23. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor … Citește mai mult Nincs Magyarország és Románia feltétlenül sikerre ítélve

Magyarországnak kevés barátja van az EU-ban

A Magyar Nemzet című magyarországi napilap idézte Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) német konzervatív lap szombati számában elemzést közölt a magyar nemzetfogalomról. Georg Paul Hefty, a FAZ Magyarországgal foglalkozó rovatvezetője “A kettős nemzetfogalom” című írásában egyebek között úgy vélte, hogy Magyarország még nem birkózott meg az 1920-as trianoni és az 1947-es párizsi békeszerződés következményeivel. Ez mutatkozik … Citește mai mult Magyarországnak kevés barátja van az EU-ban

A tanügyi törvény értelmében működnie kell a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tannyelvű karának

Igy fogalmazott Király András, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium kisebbségi ügyekben illetékes államtitkára a május 3-i telefonbeszélgetésünk során. Ami a jelenlegi politikai helyzetet illeti, szomorúságának és kiábrándulásának adott hangot. Ilyen összefüggésben elmondta, hogy – tekintettel arra, hogy politikai tisztséget tölt be – neki is távoznia kell államtitkári funkciójából, de a minisztérium keretén belül … Citește mai mult A tanügyi törvény értelmében működnie kell a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tannyelvű karának

Önálló iskola a magyar gyermekeknek

 A 2011-ben elfogadott oktatási törvény 45. cikkelyének 5. bekezdése előírja, hogy azokban a közigazgatási egységekben, ahol több olyan oktatási intézmény működik, amelyben nemzeti kisebbséghez tartozó gyerekek tanulnak, a gyermeklétszámtól függetlenül működnie kell legalább egy olyan, jogi személyiséggel is rendelkező iskolának, melyben az oktatás az illető kisebbség nyelvén folyik. Az önalló magyar iskolák létrehozása kapcsán nemrég … Citește mai mult Önálló iskola a magyar gyermekeknek

Eladná Dél-Olaszországot egy olasz jobboldali populista képviselő

Magyarországiinternetesforrások2012április17-itájékoztatásaiszerint,MarioBorghezio,aföderalistaÉszakiLigaeurópaiparlamentiképviselőjenemrégazzalakülönösindítvánnyalhozakodottelő,hogyDél-OlaszországotadjákelazEgyesültÁllamoknak,mivel– véleményeszerint–aszervezettbűnözés,amaffiaazországdélirészénolyanmélygyökereketeresztett,hogyamegoldástcsakisazországrészértékesítésejelentheti.AképviselőarraszólítottafelMarioMontiminiszterelnököt,hogyvagyegykülföldiállamnak,vagypedigmilliárdosoknakadjákelDél-Olaszországot.AkülföldiországokközülegyedülazEgyesültÁllamokatneveztemeg,mígazutóbbivalkapcsolatbanamerikaiésoroszmilliárdosokcsoportjátemlítette.Aképviselőszerintegyilyenmegoldássegíthetnéazolaszállamkasszatehermentesítésétis,különöstekintettelarra,hogyadél-olaszrégiókteljesmértékbenterméketlenekésimmársemmihasznotnemhoznak.Mitöbb,ezáltalazállamadósságjelentősmértékbencsökkenthetőlenne–érveltazÉszakiLigaképviselője.Borghezioindítványarendkívülhevesbírálatokatváltottki,különösenDél-Olaszországban.FabrizioFerandelli,Palermoegyikpolgármester-jelöltjeszerint„aképviselőszégyenOlaszországésEurópaszámára”.AzÉszakiLigaazelmúlthetekbensorozatoskorrupciósbotrányokmiattamúgyisa“szégyenpadra”került–emlékeztetett FabrizioFerandelli. A tavaly az olaszok egy egész falut árusítottak E jelenség nem egyedi Olaszországban, amely a kisvárosok, falvak hazája. A közel nyolcezer kisebb településen többségükben tizenötezernél kevesebb ember él. Mario Borghezio, az Északi Liga európai parlamenti képviselő elképzelését megelőzően egy évvel egy egész települést árusítottak aközép-olaszországi Abruzzo tartományban, hogy megmentsék ateljes pusztulástól atöbb … Citește mai mult Eladná Dél-Olaszországot egy olasz jobboldali populista képviselő

A Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése ellenszavazat nélkül fogadta el Frunda kiegészítő jegyzőkönyv-tervezetét

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Állandó Bizottsága pénteki(március 9.), párizsi ülésén elfogadott Állásfoglalás és Ajánlás értelmében a tagállamoknak szükséges elfogadniuk a Frunda György által kidolgozott és előterjesztett  Kiegészítő jegyzőkönyv-tervezetet az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez. Figyelembe véve a számos nemzeti kisebbség bizonytalan helyzetét valamint a Nemzeti kisebbségek oltalmazásáról szóló keretegyezmény és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek … Citește mai mult A Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése ellenszavazat nélkül fogadta el Frunda kiegészítő jegyzőkönyv-tervezetét