Szilágyságban és Zilahon látszik legjobban, hogy nem történt valódi rendszerváltás Romániában – jelentette ki Tőkés László európai parlamenti képviselő zilahi sajtóértekezletén, akit a Magyar Nemezet (www.mno.hu) napilap internetes portálja idéz. Tőkés László beszédesnek tartotta, hogy 22 évvel a rendszerváltozás után a Szilágy megyei tanács elnöki tisztségéért az egykori kommunista politikai rendőrség, a Securitate két tisztje … Citește mai mult

Nagyléptékű tisztogatástól tart az RMDSZ

A www.hirhatar.rohirportál szerint az RMDSZ attól tart, hogy a prefektusok leváltása csak az első lépést jelenti az új bukaresti hatalom politikai tisztogatásai sorában; a prefektusokat a minisztériumoknak alárendelt intézményekben vezetői tisztségeket betöltő magyar szakemberek leváltása követheti. Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára az MTI-nek elmondta, hamisnak bizonyult Victor Ponta miniszterelnök korábbi bejelentése, amely szerint az új … Citește mai mult Nagyléptékű tisztogatástól tart az RMDSZ

Erdély a toleranciájáról híres, jól megfér benne minden nemzetiség

A www.hirhatár.ro tájékoztatása szerint Frunda György, az RMDSZ marosvásárhelyi polgármesterjelöltje és  Lokodi Edit Emőke, a Maros Megyei Tanács elnöke, illetve több marosvásárhelyi tanácsos is részt vett a III. Örmény Kaleidoszkóp című rendezvényen. A rendezvény témája az örmény kultúra erdélyi magyar polgári társadalomra gyakorolt hatása volt. A rendezvény szervezője, Frunda György  kijelentette: jó erdélyinek vallja magát, … Citește mai mult Erdély a toleranciájáról híres, jól megfér benne minden nemzetiség

RMDSZ-lobbi az Európai Parlamentben

A www.hirhatár.rohirportálról értesültünk, hogy az RMDSZ két európai parlamenti képviselője, Sógor Csaba és Winkler Gyula, közös levélben intézett felhivást az EP két frakcióvezetőjéhez, Hannes Swoboda szocialista és Guy Verhofstadt liberális politikusokhoz. Az erdélyi magyar képviselők az új romániai kormánykoalíció kisebbség- és magyarellenes intézkedéssorozatára hívták fel az európai frakcióvezetők figyelmét, és arra kérték őket, emeljenek szót … Citește mai mult RMDSZ-lobbi az Európai Parlamentben

Szávay István, a Jobbik európai parlamenti képviselője az erdélyi magyarságot ért jogsértések kapcsán szólalt fel a magyar parlamentben

A www.jobbik.huinternetes portálon ez év május 15-én megjelent anyag szerint az erdélyi magyarságot ért folyamatos jogsértések kapcsán szólalt fel a parlamentben Szávay István, a Jobbik európai parlamenti képviselője, aki arról számolt be, hogy a kormányváltás óta Romániában ismét felerősödtek a magyarellenes intézkedések. Marosvásárhelyen veszélybe került az önálló orvosi kar megalapítása, új választójogi törvényt akarnak elfogadtatni, … Citește mai mult Szávay István, a Jobbik európai parlamenti képviselője az erdélyi magyarságot ért jogsértések kapcsán szólalt fel a magyar parlamentben

Nincs Magyarország és Románia feltétlenül sikerre ítélve

Aggasztónak találta Németh Zsolt, a magyar Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az elmúlt napok romániai eseményeit. Az MTI-nek adott csütörtöki kolozsvári nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) ügye, továbbá a választójogi törvényre és a kisebbségi törvényre vonatkozó bukaresti kormányzati megnyilvánulások aggodalomra adnak okot. Németh Zsolt a 23. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor … Citește mai mult Nincs Magyarország és Románia feltétlenül sikerre ítélve

Magyarországnak kevés barátja van az EU-ban

A Magyar Nemzet című magyarországi napilap idézte Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) német konzervatív lap szombati számában elemzést közölt a magyar nemzetfogalomról. Georg Paul Hefty, a FAZ Magyarországgal foglalkozó rovatvezetője “A kettős nemzetfogalom” című írásában egyebek között úgy vélte, hogy Magyarország még nem birkózott meg az 1920-as trianoni és az 1947-es párizsi békeszerződés következményeivel. Ez mutatkozik … Citește mai mult Magyarországnak kevés barátja van az EU-ban

A tanügyi törvény értelmében működnie kell a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tannyelvű karának

Igy fogalmazott Király András, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium kisebbségi ügyekben illetékes államtitkára a május 3-i telefonbeszélgetésünk során. Ami a jelenlegi politikai helyzetet illeti, szomorúságának és kiábrándulásának adott hangot. Ilyen összefüggésben elmondta, hogy – tekintettel arra, hogy politikai tisztséget tölt be – neki is távoznia kell államtitkári funkciójából, de a minisztérium keretén belül … Citește mai mult A tanügyi törvény értelmében működnie kell a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tannyelvű karának

Önálló iskola a magyar gyermekeknek

 A 2011-ben elfogadott oktatási törvény 45. cikkelyének 5. bekezdése előírja, hogy azokban a közigazgatási egységekben, ahol több olyan oktatási intézmény működik, amelyben nemzeti kisebbséghez tartozó gyerekek tanulnak, a gyermeklétszámtól függetlenül működnie kell legalább egy olyan, jogi személyiséggel is rendelkező iskolának, melyben az oktatás az illető kisebbség nyelvén folyik. Az önalló magyar iskolák létrehozása kapcsán nemrég … Citește mai mult Önálló iskola a magyar gyermekeknek

Eladná Dél-Olaszországot egy olasz jobboldali populista képviselő

Magyarországiinternetesforrások2012április17-itájékoztatásaiszerint,MarioBorghezio,aföderalistaÉszakiLigaeurópaiparlamentiképviselőjenemrégazzalakülönösindítvánnyalhozakodottelő,hogyDél-OlaszországotadjákelazEgyesültÁllamoknak,mivel– véleményeszerint–aszervezettbűnözés,amaffiaazországdélirészénolyanmélygyökereketeresztett,hogyamegoldástcsakisazországrészértékesítésejelentheti.AképviselőarraszólítottafelMarioMontiminiszterelnököt,hogyvagyegykülföldiállamnak,vagypedigmilliárdosoknakadjákelDél-Olaszországot.AkülföldiországokközülegyedülazEgyesültÁllamokatneveztemeg,mígazutóbbivalkapcsolatbanamerikaiésoroszmilliárdosokcsoportjátemlítette.Aképviselőszerintegyilyenmegoldássegíthetnéazolaszállamkasszatehermentesítésétis,különöstekintettelarra,hogyadél-olaszrégiókteljesmértékbenterméketlenekésimmársemmihasznotnemhoznak.Mitöbb,ezáltalazállamadósságjelentősmértékbencsökkenthetőlenne–érveltazÉszakiLigaképviselője.Borghezioindítványarendkívülhevesbírálatokatváltottki,különösenDél-Olaszországban.FabrizioFerandelli,Palermoegyikpolgármester-jelöltjeszerint„aképviselőszégyenOlaszországésEurópaszámára”.AzÉszakiLigaazelmúlthetekbensorozatoskorrupciósbotrányokmiattamúgyisa“szégyenpadra”került–emlékeztetett FabrizioFerandelli. A tavaly az olaszok egy egész falut árusítottak E jelenség nem egyedi Olaszországban, amely a kisvárosok, falvak hazája. A közel nyolcezer kisebb településen többségükben tizenötezernél kevesebb ember él. Mario Borghezio, az Északi Liga európai parlamenti képviselő elképzelését megelőzően egy évvel egy egész települést árusítottak aközép-olaszországi Abruzzo tartományban, hogy megmentsék ateljes pusztulástól atöbb … Citește mai mult Eladná Dél-Olaszországot egy olasz jobboldali populista képviselő