0 0
Read Time:3 Minute, 10 Second

Nyár közepén, a Cenk alatti városban tartotta meg idei presbiteri elnökségi konferenciáját az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. Vendéglátó Egyházközség a Reménység Háza volt.

A rendezvényt megelőző estén és a konferencia kezdetén áhitatot tartott Szegedi László generális direktor, parókus lelkész, aki a hálaadás gondolatát fejtette ki, a bibliai idézetből kiindulva: ” Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg ISTENNEK szabadítását. ” (Zsoltárok: 50;23) Hangsúlyozta: Mindig, mindenben adjunk hálát. Mindenkor Isten és ember irányába hálával tartozunk. A hálaadás Isten akarata. Ha nincsen időnk és lehetőségünk, nagyon szegények vagyunk. Jobb adni, mint kapni, hiszen, ha adok, megtelik szívem. A presbiteri munkálatot szolgálatnak nevezzük, de ezt is hálaadásnak kell mondanunk. Fontos, hogy testvéreinkkel békében éljünk. „Széles az út”, s az egyház is ki kell válassza a saját útját: „Utaidat mutasd meg Uram…Vezess Jézusunk…” Életünk legnagyobb ajándéka az örök élet, s hálánk is örökké tartó kell legyen. Ámen.

A konferencia megnyitóján Szegedi László lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket és ismertette röviden a Reménység Háza történetét és szerepét Brassóban.

A rendezvény előadója, Ambrus Mózes segédlelkész A lerombolt brassói református templom viszontagságos története címmel tartott érdekes és hasznos előadást, felelevenítve a Cenk alatti város egykori református templomának létrejöttét majd lerombolását a kommunizmus idején, 1963-ban, amelynek szomorú pillanatairól Rácz Márta presbiter a következőket nyilatkozta az előadónak: “Borzasztóan hallatszott a recsegés a lebontáskor…az utolsó istentiszteleten édesapám (Zágoni Albu Dezső) prédikált és ő is sírt, majd azt mondta: meg fogjuk találni a helyünket.” Ma három református temploma van Brassó városának, Isten kegyelméből.

Az érdekkeltő történelmi momentumokat felidéző előadás után köszöntők hangzottak el a meghívottak részéről. Pályi József, az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke köszöntőjében, a fáradozás és kűzdés, az egyetértés és megértés, a családlátagatás, a jövőbe vetett hit fontosságát hangsúlyozta és sikeres együttműködést kívánt a jelenlevőknek. Ambrus Attila egyházkerületi főgondnok az alábbi bibliai idézetre építette köszöntő szavait, kiemelve az örömhír szerepét: “Íme, az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam őbelé, törvényt beszél a népeknek.” (Ézsaiás 42.) Török Csaba, a Magyarországi Presbiteri Szövetség képviselője a “Védelmezzed a te kicsiny bárkádat!” egyházi éneksorral indította gondolatait, hangsúlzozva: “adja Isten, hogy minél több hitmélyitő alkalom legyen egyházunk építésére.” Tóth András, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke a testvér-szövetség jókívánságaival, a lelki, hitbéli épülés fontosságának gondolatával, az alábbi igével köszöntötte az egyházi képviselőket: ,,TI MAGATOK IS MINT ÉLŐ KÖVEK ÉPÜLJETEK FEL LELKI HÁZZÁ, SZENT PAPSÁGGÁ, HOGY LELKI ÁLDOZATOKKAL ÁLDOZZATOK, A MELLYEK KEDVESEK ISTENNEK A JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL,, (1 PÉTER 2, 5).

Másfelől a párciumi elnök hangsúlyozta : “HÁLÁVAL VAN TELE A MI SZIVÜNK, HOGY ITT LEHETÜNK VELETEK TESTVÉRI KÖZÖSSÉGBEN, ÉS KÖSZÖNJÜK A SZIVÉLYES MEGHÍVÁST. HISZEM, HOGY A KOFERENCIÁNAK TÉMAVÁLASZTÁSA ÉS AZ ELŐADÓ KÖZREMÜKÖDÉSE HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY A RÉSZTVEVŐK MEGAJÁNDÉKOZOTTAK LEGYENEK REFORMÁTUS IDENTITÁSUK ERŐSÖDÉSÉBEN.

ISTENNEK VÉGTELEN SZERETETE LEGYEN ÉS MARADJON MINDANNYIUNKKAL, ADJON SZÁMUNKRA BÖLCS DÖNTÉSEKET AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOK MEGOLDÁSÁBAN.”

Nagy Éva, az Egyházmegyei Presbiteri Szövetség alelnöke, a Vallásügyi Államtitkárság tanácsosa, a hit, remény, szeretet, jegyében üdvözölte az egybegyülteket és beszélt az egyházi pályázati lehetőségekről, s azok legfontosabb lépéseiről. Másfelől, hangsúlyozta a presbiterek fontos szerepét az egyházban, szolgálattevő munkálkodásukat minden nap OTT, ahova Isten helyezte őket: gyermekeinkért, családunkért, közösségünkért, egyházunkért, nemzetünkért. Soli, Deo, Gloria!

Végezetül, Vass Vince Ferenc egyházmegyei elnök Isten bőséges áldását imádságba foglalva köszöntötte a jelenlevő vezetőségi tagokat.

Az üdvözlő beszédek után Miklósi Csaba esperes záró áhítata és köszöntője következett. Az egyházi elöljáró ünnepi gondolataival hangsúlyozta az együttlét örömét, a presbiterek munkájának fontosságát. Beszédének alapigéje az Ap. Cs. 9:1o-17: „…Menj el, mert választott eszközöm ő…” Közös szolgálatról van szó. Isten szólt és szól ma is, mert Isten feladatot bízott ránk, mi pedig becsülettel kell végezzük a szolgálatot. Ehhez adjon erőt, egészséget az Isten. Áldja meg a szolgálattevők életét.- zárta gondolatait az esperes.

A konferencia végén együttes ebéd, majd kötetlen beszélgetés következett, utána elbúcsúzás a mielőbbi viszontlátás reményében.

dr. Nagy Éva

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.