0 0
Read Time:3 Minute, 13 Second

Brassó Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége június 22-én tartotta idei konferenciáját, a Cenk alatti városban. A vendéglátó egyházközség a Brassó II. Újváros Református Templom volt. Ez úton is köszönjük a kedves fogadtatást.

A rendezvény kezdetén igét hirdetett Magyari János brassói lelkész. Pál apostol efézusiakhoz intézett szavait olvasta fel az Apostolok Cselekedetei 20. részének 28. verséből: “Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek felvigyázóvá tett titeket, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.” Minden egyházi szolgának először magáról és a maga családjáról kell gondot viselnie, majd az egész nyájra kell figyeljen, suggalja az Ige. Ugyanakkor azt is üzeni, hogy, bár látszólag emberek választották meg a presbitereket, abban az Isten akarata érvényesült. A Szentlélek munkálkodott. Az igehirdetés alapigéje: „ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.”

Igehirdetés után Bálint László parókus lelkész Brassó II. Újváros Református Egyházközség rövid történetét ismertette, majd így szólt a jelenlévő lelkészekhez és presbiterekhez: “Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed!” (Kolossébeliekhez írt levél, 4. fejezet 17. vers)

Miklósi Csaba esperes ünnepi köszöntőjében kiemelte: “Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai!” (Róm 8,14) majd Isten gazdag áldását kérte a szolgálattevők életére.

Pályi József, az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke, felszólalásában a presbiteri eskütétel komolyságára hívta fel a figyelmet. “Egy életen át magunkkal kell vinni az esküt. A prebitereknek elhivatásuk van” – hangsúlyozta az elnök.

A Brassó Egyházmegye Presbiteri Szövetségének nevében Vass Vince Ferenc elnök köszöntötte a szerteágazó egyházmegye különböző helységeiből érkezett szolgálattevőket.

A köszöntők után érdekes és hasznos előadásokat hallhattak a konferencia résztvevői.

Dr. TÓTH JÁNOS magyarországi főorvos, IMÁDSÁGOS FELELŐSSÉG A PRESBITERI SZOLGÁLATBAN címmel tartott különleges előadást, hangsúlyozva a presbiteri szolgálat alapjait és felelősségét, valamint az ima szerepét. Szó volt az ima és a tudomány kapcsolatáról, az imádság pszihológiai hatásáról. A Békés megyei társszervezet elnöke vezetőségi munkatársaival együtt képviselte Brassóban a békési Presbiteri Szövetséget.

Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója A MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉRŐL valamint EGY SZíRIAI MISSZIÓRÓL tájékoztatta az egybegyülteket. “Nem segély szervezetről, hanem szeretetszolgálatról van szó” – hangsúlyozta az ügyvezető igazgató. A Szeretetszolgálat jelszava: “Reményt adunk.”

Kávészünet után közgyűlés következett, majd együttes ebéd és beszélgetések, utána elbúcsúzás és hazautazás, a mielőbbi viszontlátás reményében.

dr.Nagy Éva

gondnok – Calvineum, Bukarest és

alelnök – Brassói Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége

 

Megújult EREPSZ Brassó egyházmegyei szervezetének tevékenysége, jövőbeni tervei

 Az EREPSZ Brassó egyházmegyei szervezete érdemi megújuláson esett át, 2o18 őszén, mikor presbiteri továbbképzővel egybekötött tisztújító közgyűlésen, az alapokat elhelyező vezetőségi csapat átadta a stafétabotot a jelenlegi munkatársaknak. A nagy kiterjedésű egyházmegye mindhárom régióját képviselő elnökség – apostoli szóhasználattal élve – futását csak most kezdte el, habár december elején, a marosvásárhelyi évzáró közgyűlésen, már közös erővel  járult hozzá a munkálatokhoz, ezt követően pedig a Presbiteri Szövetség Statútumának módosítása érdekében tett javaslatokat. Az egyházkerületi szövetség által Parajdon szervezett, 2018-as  téli táborban résztvevő munkatársak, célként tűzték ki maguk előtt a földrajzilag oly szétszórt, nagy részben szórványközösségekből álló terület lefedését, a kapcsolati szálak megerősítését, vagy szükség szerint, kialakítását, körzeti továbbképzők, konferenciák megszervezését, amelyek úgymond házhoz szállítják a “nagy református világtól” elszigetelt presbiterek, gyülekezetek számára a lelki kenyeret, az összetartozás érzését, valamint a presbiteri tisztség gyakorlására szükséges tudnivalókat. Dr. Nagy Éva alelnök személyében, most a Kárpátokon kívüli területek is képviseletet nyertek a szervezet elnökségében. A bukaresti Calvineum gondnoka rendkívüli ismerettel és tapasztalattal rendelkezik a havasalföldi református gyülekezetek vonatkozásában, ugyanakkor, mintegy utazó apostolként, rendszeres előadója, résztvevője, számos erdélyi egyházi eseménynek is. Medgyes környékének lefedését Katona Ferenc, az erzsébetvárosi egyházközség gondnoka biztosítja, Brassó körzetéről a városi gyülekezetek presbitereiként Kozma Károly titkár, valamint Szász Ernő vezetőségi munkatárs gondoskodnak. Vass Vince Ferenc elnök, az előző csapat titkára, oly szolgatársi közösségben gondolkodik, amelyben a Lélek adja az indíttatást, a motivációt, a lendületet és az energiát, hogy mindannyian egyenértékű eszközként, az Úr minden fegyverével ellátott küldötteként működjünk egyházmegyénk presbitereinek javára, Isten dícsőségére.

Vass Vince Ferenc elnök

Brassói Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.