0 0
Read Time:7 Minute, 46 Second

Százhárom évvel ezelőtt, 1921. május 22-én csendült fel először, és bár sokan vitatják, mára már a jobboldali kultúrpolitika legitimálta: nincs olyan rendezvény, legyen az sportmérkőzés, elnökiktatás a budapesti Országházban vagy hivatalos politikusi látogatás egy székelyföldi faluban, ahol obligát módon ne csendülne fel. A Transtelex összefogallót készített a dal keletkezéséről és több mint százéves pályafutásáról.

Igazi himnusza a magyarságnak természetesen csak egy van, hangsúlyozták mindig a himnusz-ügyben megszólaló szakértők, az „Isten, áldd meg a magyart”. Ez a nagybetűs Himnusz. Méltó társa az angolok klasszikus „God save the Queen…”-jének vagy Haydn „Gott erhalte…”-jának, amely ma — új szöveggel — Németország himnusza. Vannak azonban más népénekek is, amelyeket a magyarok széles rétegei himnusznak kijáró áhítattal énekelnek. Ilyen például a „Boldogasszony anyánk…”, amely a Kölcsey-Erkel remekmű születése előtt szinte minden magyar közös éneke volt.

A székelyeknek évszázados történelmük során nem volt külön himnuszuk. Amíg az erdélyi rendek egyikeként társadalmilag különálltak, föl sem vetődött ennek szükségessége, az újkorban pedig, amikor megjelentek a nemzetek, a székelyek politikailag betagolódtak a magyarságba, így még kevésbé kellett nekik saját himnusz. Amit székely himnuszként énekelnek, a „Ki tudja, merre…” kezdetű ének, a nemzetrész Trianon utáni tehetetlenségtudatát fejezi ki, azt a szorongató érzést, hogy rajtuk már csak Csaba király és Isten segíthet. Emlékeztetőül: „Ki tudja, merre, merre visz a végzet, / göröngyös úton, sötét éjjelen. / Segítsd még egyszer győzelemre néped, / Csaba király a csillagösvényen. / Maroknyi székely, porlik mint a szikla / népek harcának zajló tengerén. / Fejünk a hullám százszor elborítja, / ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!”

László Ferencet, a kivételes tudású és műveltségű kolozsvári muzikológust a 2000-es évek elején kérdezték arról, hogy „mi az igazság” a székely himnusz körül. László Ferenc úgy vélekedett: „a dal negatív ellendarabja az olyan hiteles, nemzetépítő alkotásoknak, mint például Tamási Áron Ábel-trilógiája, amely Erdély elcsatolása után éppen, hogy a székelyek örök életrevalóságát, alkalmazkodási készségét, lebírhatatlanságát hirdette”.

Hogyan lett egy kantátából székely himnusz?

Szőts P. Zsuzsa a Korunk folyóiratban foglalta össze a szóban forgó dal keletkezéstörténetét, az alapos történeti áttekintőből kiderül, az úgynevezett himnusz nem is a Székelyföldön keletkezett, hanem Budapesten. Mind szövegírója, a székelyudvarhelyi születésű Csanády György, mind zeneszerzője, az Oravicabányán született Mihalik Kálmán olyan magyar volt, aki az impériumváltozás után nem vállalta a kisebbségi sorsot, hanem áttelepült az anyaországba. Csanády Budapesten a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének egyik alapító tagja lett. Az irredenta szervezet nyilvános bemutatkozásának egyik emlékezetes alkalma 1922. március 26-án volt a Budai Vigadóban, ahol védnökséget vállalt Horthy Miklós, Bethlen István és Teleki Pál is. A SZEFHE célkitűzéseit az egyesület által fenntartott Új Élet című újságban olvashatták annak idején az érdeklődők: az alapelveket Incze Antal fogalmazta meg tekintettel a nemzetiségi, közösségi feladatokra, János Áron közgazdász vállalt felelősséget az anyagi lét megteremtéséért, Kolosváry-Borcsa Mihály pedig a „politikamentes nemzetvédelem” eszme kidolgozására vállalkozott. Kolosváry-Borcsa egyébként a két háború közti időszakban elismert sajtópolitikus lett, az Imrédy-kormányban vállalt sajtóigazgatói munkája miatt 1946. december 6-án a Népbíróság halálra ítélte és kivégezte.

A SZEFHE egy irreális történeti múltat hangoztatott, ennek szellemében a csoportok „nemzetségekbe” tömörültek. A hazatérést a mitikus történeti mondahős személyével hozták kapcsolatba és Csaba királyfi csodáiban bízva hirdették a visszatérésbe vetett hitet. A megalakulás után évenkénti „májusi nagyáldozatot” szerveztek, amelyet leggyakrabban a Zugligetben tartottak. A nagyáldozat ceremóniájához, rítusához hozzátartozott a hun-magyar-székely rokonság eszméjének hirdetése, a Nap, a Tűz és a Föld előtti tiszteletadás. A kimondott, megfogalmazott cél az erdélyi magyarság összetartozás-tudatának ébrentartása, megerősítése volt.

A „Ki tudja, merre…” ennek a sajátos szertartásnak volt egyik zeneszáma, akkor még Kantáté címmel. Maga Csanády, a SZEFHE alapítója, a rituálék szervezője és a dalszöveg szerzője így írt erről 1940 után, amikor a visszacsatolt Észak-Erdélyben már az iskolákban is kötelező tananyaggá tették a himnusszá avanzsált műdalt: „Akik nem ismerték, pogányságnak, fehérlóáldozásnak csúfolták ceremóniánkat. Ez ellen sohasem védekeztünk, mert sohasem beszéltünk róla. Titok volt, s meg tudtuk tartani a titkot. Az az egy-két rigmus és ének, ami nyilvánosságra került, névtelenül bolyongott a világban. Így jutott haza Erdélybe a Nagyáldozat Kántáté nevű, tehát zsoltárnak készült éneke is, és lett belőle otthon a Székely Himnusz.”

1946 után azonban ismét betiltották Magyarországon és Romániában is, és ezáltal felerősödött a folklorizálódási folyamata. A szájhagyomány módosította itt-ott a szöveget, és a dallam sem egészen az ma, mint amelyet Mihalik Kálmán a húszas évek elején komponált. Az apró különbségek között érdemes felfigyelni arra, hogy a hetedik sornak háromféle verziója van: a „Fejünk a hullám százszor elborítja”, vagy „Fejünk az ár ezerszer elborítja”, vagy „Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja”. És azt is fontos tisztázni, hogy Csanády sohasem írta le a „Ne hagyd elveszni Erdélyt” kifejezést. Ez elsősorban az amerikai magyarok körében terjedt el, és tény, hogy ma általában így éneklik.

Sem Kányádi, sem Tamási Áron nem rajongtak a „székely himnuszért

Egyébként a nagy tilalom éveiben sem örvendett osztatlan sikernek a székely himnusz. Kányádi Sándor jegyzett le egy 1962-es történetet, amikor Budapesten Tamási Áronnal és az ágyúöntő Gábor Áron egyenes ági leszármazottjával találkozott. Beszélgetésük során, írja Kányádi „a Székely himnusz is szóba került. A szövegét mindhárman silánynak véltük. Zavaros, képzavaros. Záróra előtti vagy inkább utáni kesergőnek való. De ha már a nép ajkán megszokottá vált, ahogyan Arany János mondaná, nem kell bántani. (Különben is, kinek volna mersze ujjat húzni a nekikeseredett vigaszt keresőkkel, kivált mostanában. Tehetem hozzá, így utólag.) Áron bácsinak az volt a véleménye, és mi osztoztunk benne, hogy ennek a mi több nemzetségből, törzsből összeállt, egyazon nyelven élő népünknek egy himnusz bőven elég. Az, amelyik így kezdődik: Isten, áldd meg a magyart…, s tegyük hozzá, ott, ahol van, és felekezetre való tekintet nélkül.”

Kányádi visszaemlékezésében azt is leírja, hogy Tamási halálakor a budapesti búcsúztatáson – a szervezők mit sem tudva a székely írónak ennek a lesújtó véleményéről – székelyruhás hölgyek kara énekelte a székely himnuszt.” Nem így történt azonban az író szülőfalujában: „Ami a lelkieket illeti, csodálatos volt. Kilenc pap temette, a farkaslaki tisztelendő búcsúztatta méltón, még egy kicsit meg is bírálta fehérnépek iránti túlbuzgóságáért. Ma is hallom, ahogy a népe énekelte: Istenem, Istenem, mért hagytál el ingemet.”

Hosszan lehetne folytatni azoknak a személyiségeknek a felsorolását, akik próbálták felhívni a figyelmet arra, hogy nem egy olyan szerzeményről van szó, amelyet valóban himnusznak lehetne nevezni. Többek között a Csíksomlyón született Fodor Sándor, a csíkszeredai Ferenczes István költő, vagy a Székely Nemzeti Múzeum egykori igazgatója, Kónya Ádám helytörténész.

Sok mindenért sajnálhatjuk a székelyeket, de legjobban talán az egyre több politikai rendezvényen is elhangzó székely himnuszért Ennél biztosan jobbat érdemeltek – írta még 2006-ban Dobszay László zenetörténész, Széchenyi-díjas népzenekutató, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára. „Nehéz elképzelni magyartalanabb dallamot. Mindaz – ritmus, dallamvezetés –, amit Kodály, Bárdos és mások annak idején úgy tanítottak, hogy ellenkezik a magyar zenei hagyománnyal, mind együtt megtalálható benne” – fejtette ki a szakember a véleményét, hozzátéve, hogy szerinte „ez az, amire azt mondják: tömény giccs”.

A civilben karmesterként is tevékenykedő Dobszay azért írta meg 2006-ban a véleményét, mert akkoriban vált a jobboldali rendezvények állandó mozzanatává a dal szerepeltetése. Dobszay – esztétikai kritikája mellett – az ellentmondásokra, hiányosságokra is rámutatott. Az eredeti szöveg „Segítsd még egyszer győzelemre néped, Csaba királyfi csillagösvényen” részénél szerinte „nem világos, hogy a győzelmet ő itt fogja-e megadni, vagy vezetésével emigrálunk a Tejútra”. Továbbá, míg a Bibliában és a költészetben a szikla a szilárdság jelképe, addig a szövegben a sziklának „az a tulajdonsága, hogy porlik”. „Ez a porló szikla a maroknyi székely. De ha csak maroknyi, akkor nem volt-e törvényszerű Trianon és Erdély elvétele?” – tette fel a kérdést a tudós. Végső konklúzióként arra is rákérdezett: ha a székely himnuszt Magyarországon „az erdélyi magyarsággal való összetartozás kifejezésének tekintik, felvethető: hol a felvidéki, a kárpátaljai vagy a vajdasági, vagy éppen a burgenlandi himnusz? Egyébként a székelyföldi származású Vári Attila író is ezt a véleményt osztja.

Az értő kritikák ellenére a kultúrpolitikai döntés az volt, hogy beemelik a dalt a Magyar Értéktárba, erről 2022 januárjában döntött a Hungarikum Bizottság.

„A Székely himnusz mindennapjaink szerves része, gyakran nem is tudatosítjuk magunkban az értékét. Ezért is örvendek annak, hogy a munkánk eredményeként bekerült a Magyar Értéktárba, hisz ezzel arra késztet bennünket, hogy egy percre megálljunk, és elmondjuk magunknak és másoknak is: gazdagok vagyunk mi, erdélyi magyarok, mert van egy magyar himnuszunk és egy székely himnuszunk. A kettő békésen megfér egymás mellett, mindkettő a szívünkhöz szól, az egymásba fonódó identitásainkat írja le!” – mondta Hegedüs Csilla, az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság elnöke.

„A Székely himnusz – a címer és a zászló mellett – ma már megkerülhetetlen jelképe a regionális önazonosságunknak. Keletkezése és utóélete is legendás, túlélt rezsimeket, divatokat, és egyre megerősödve tört fel a székely nép élni akarásának jelképeként. Kiemelt nemzeti értékünk, ott a helye akár a Hungarikumok között is” – fogalmazott Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

A Csanády György által kantátának szánt, és időközben nemzeti jelképpé vált dalnak a kultúrpolitikai funkcióját vizsgálva azt lehet mondani, hogy a Horthy-korszak magyarságképét erősíti fel. Ne feledjük: ez a szerzemény a Horthy-rendszerben volt először és utoljára hivatalos tananyag, azóta tartja magát a köztudatban. Természetesen nemcsak kultúrpolitikai okai vannak, hogy a „ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!” a Trianont sirató kocsmai nótázástól, a politikailag terhelt egyházi eseményektől az Országházig és a Magyar Értéktárig jutott. Horthy reneszánsza mellett az a felismerés is ösztönzi a kanonizálását, hogy a dalnak erős, mobilizáló hatása van: a székelység állandó harcban áll a megmaradásért, nem ért véget a háború, a megpróbáltatások sora, minden nap egy újabb küzdelem. A kanonizálás azt is jelzi, hogy a nemzeti konszenzussal elfogadott Himnusz és Szózat mellett most már a székely himnusz is fölkerült a nemzeti imák közé.

Forrás: transtelex.ro

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.