Románia megújítja fenntartható fejlődési stratégiáját

November 14-én, Románia kormányának székházában a „Fenntartható jövőért” témakörrel konferenciát szervezetek, melynek keretében hivatalosan bejelentették az Országos Fenntarható Fejlődési Stratégia felújitását. A konferenciát Borbély László államtanácsos, a Kormány Főtitkársága keretében létrehozott Fenntartható Fejlődési Főosztály koordinátora elnökölte. Az eseményen részt vett Călin Popescu Tăriceanu, a szenátus elnöke, Paul Stănescu miniszterelnök-helyettes, regionális fejlesztésért, közigazgatásért és európai alapokért felelős miniszter, valamint a kormány és a parlament több képviselője, az akadémiai, a vállalkozói szféra, a civil társadalom, a központi és helyi közintézmények reprezentánsai.

A konferencia munkálatait megnyitó beszédében Borbély László államtanácsos a 2017-es esztendőt emblematikus évnek nevezte Románia számára, hiszen az idén vette kezdetét az Országos Fenntartható Fejlődési Stratégia felújitása, ami tulajdonképpen az intézményes keret biztositását jelenti a 2030 fenntartható fejlődési keretrendszer – Agenda 2030 célkitűzéseinek gyakorlatba ültetésére, ami a globális szinten bekövetkező paradigma változások alkalmazására hivatott dokumentum alkalmazását feltételezi. „Megalakult egy szerkesztő csapat, amely a Fenntartható Fejlődési Főosztály közreműködésével 2018 márciusa végéig befejezi a Stratégia felújitását. Ugyanakkor a közeljövőben partneri kapcsolatot épitünk ki az Országos Statisztikai Intézettel az Agenda 2030 gyakorlatba ültetését elősegitő intézményes keret létrehozásához szükséges statisztikai adatokhoz való hozzáférés lehetőségének megteremtése érdekében. A kommunikáció fontos tényező és éppen ezért 2018 márciusa végéig több találkozót szervezünk valamennyi nyolc fejlesztési régióban. Az információcsere fontosságából kiindulva más eseményeket is szervezünk a vállalkozói szféra, a civil társadalom és más, fontos feladatokat ellátó intézmények képviselőivel”, tájékoztatott Borbély László.

A továbbiakban az államtanácsos beszámolt a felújitott Stratégia gyakorlatba ültetéséhez szükséges intézkedésekről. „Remélem, hogy a fenntartható fejlődés Románia prioritásai között szerepel majd 2019 első félévében, amikor az EU Tanács soros elnökségét országunk látja el”, fűzte hozzá Borbély László.

A konferencián felszólalt Călin Popescu Tăriceanu, a szenátus elnöke is, aki beszédében  kihangsúlyozta, hogy a jelenlegi Startégia, amelyet 2008-ban fogadtak el, több kormány közös erőfeszitésének eredménye. Mint kifejtette: Egy ilyen dokumentumnak át kell íveljen a politikai ciklusokon. „Arra ösztönzöm a kormány- a központi és helyi intézményeket, akárcsak a civil szervezeteket, az akadémiai és a vállalkozói szférát, hogy találja meg újra a dialógushoz vezető nyitott magatartást, mely nélkül  az Országos Fenntartható Fejlődési Stratégia felújitásának nem lesz jövője”, hangsúlyozta a szenátus elnöke.

Paul Stănescu miniszterelnök-helyettes felszólalásában, egyebek mellett, rámutatott, hogy Románia válallta a Fenntartható Fejlődési  Célok országos szintű gyakorlatba ültetését, 2013-2020-2030 időtávlatban (SNDD). „A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szintjén kidolgozták Románia Területi Fejlődési Stratégiáját (SDTR), melynek célja a területi kohézió és versenyképesség előmozdítása, a fenntartható fejlődés megvalósitása és a közösségek hozzáférésének szavatolása a fejlődési lehetőségekhez, összhangban az emberi jogok alapvető érdekeivel és az Európai Unió politikai irányvonalával. E dokumentum kijelöli  Románia területi fejlődésének stratégiai keretét 2035 távlatában, amely a területi fejlesztés irányitása és támogatása szempontjából nélkülözhetetlen. Az SDTR számottevően hozzájárul a kormányprogramban kijelölt célkitűzések megvalósitásához is”, nyilatkozta Paul Stănescu.

A konferencán elhangzott beszédében Georgian Popa, a képviselőház titkára nyomatékosította, hogy a fenntartható fejlődés globális kiterjedésének megértéséért és e dimenzió tükröződéséért a felújitott Stratégiában, az országos dokumentumot e területen tapasztalható nemzetközi tendenciákhoz kell igazitani. Ezenkivül létre kell hozni egy Konzultativ Tanácsot, amely hozzájárul a Stratégia felújitásához.

A parlament égisze alatt működő Konzultativ Tanácsot kell létrehozni, amelyben részt vesznek a törvényhozó fórum, a civil társadalom és az akadémiai szféra képviselői és amely felkutatja a Románia számára legmegfelelőbb fenntartható fejlődési megoldásokat”, vélekedett Georgian Pop.

A konferncián 170 meghivott vett részt, az akadémiai szféra, a civil szervezetek és a központi közintézmények képviselőiként.

Megjegyezzük, hogy az Agenda 2030-at az ENSZ Közgyűlés 2015-ben tartott New York-i ülésszakán fogadták el. E dokumetum révén az ENSZ egy konkrét és számszerűsitett, egyetemes keretrendszert bocsátott rendelkezésre. Az Agenda 2030 keretrendszer 17 Fenntartható Fejlődési Célt (ODD) karol fel, illetve a következő 15 évre szóló cselekvési tervet tartalmazza és célja a szegénység felszámolása, az egyenlőtlenségek és az igazságtalanság leküzdése, valamint Bolygónk védelmezése 2030-ig. Az Agenda 2030 és a kitűzött célok jellege a szektoriális politikák magas szintű összehangolását és iránzítását feltételezi. A román kormány a legmagasabb politikai szinten vállalta az Agenda 2030 gyakorlatba ültetését és ennek érdekében a 313/2017 számú kormányhatározat értelmében  a kabinet munkaapparátusa keretében létrehozta a Fenntartható Fejlődési Főosztályt.

Forrás:  A Fenntartható Fejlődési Főosztályt sajtóközleménye

Foto: Guvernul României

 

 

Lasă un comentariu

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.